Generelle salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene inngås av GHO AHK SPRL (0699.562.515) setet ligger BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIA heretter kalt GHO AHK SPRL og på den annen side av enhver naturlig eller juridisk person som ønsker å gjøre et kjøp via GHO AHK SPRL nettstedet heretter kalt "kjøperen".

Gjenstand:

De nåværende salgsbetingelser sikte på å definere kontraktsforholdene mellom GHO AHK SPRL og kjøperen og vilkårene som gjelder for ethvert kjøp gjennom GHO AHK SPRL, enten kjøperen er profesjonell eller forbruker. Erverv av en vare eller en tjeneste gjennom dette nettstedet innebærer en aksept uten forbehold fra kjøperen av disse salgsbetingelsene. Disse salgsbetingelser skal ha forrang over andre generelle eller spesielle forhold som ikke uttrykkelig er godkjent av GHO AHK SPRL. GHO AHK SPRL forbeholder seg retten til når som helst å endre salgsbetingelsene. I dette tilfellet vil de gjeldende vilkårene være de som gjelder på kjøperens bestillingsdato. Kjennetegn på tilbudte varer og tjenester: Produktene og tjenestene som tilbys er de som er oppført i katalogen publisert på GHO AHK SPRL. Disse produktene og tjenestene tilbys innenfor grensene for tilgjengelige aksjer. Hvert produkt ledsages av en beskrivelse utarbeidet av leverandøren. Fotografiene i katalogen er så trofaste som mulig, men kan ikke sikre en perfekt likhet med det tilbudte produktet, spesielt med hensyn til farger.

priser:

Prisene i katalogen er priser inkludert mva, med tanke på den gjeldende mva på bestillingsdagen; FOR BELGIA, FOR ANDRE LANDSPRISER ER AVSKATT, kan enhver endring i prisen reflekteres i prisen på produktene eller tjenestene.

GHO AHK SPRL forbeholder seg retten til å endre prisene når som helst, forutsatt at prisen som er oppført i katalogen på bestillingsdagen vil være den eneste som gjelder for kjøperen.

De oppgitte prisene inkluderer ”eller inkluderer ikke” kostnadene ved ordrebehandling, transport og levering forutsatt at de finner sted i de geografiske områdene som er oppgitt nedenfor.

Bestillinger:

Kjøperen som ønsker å kjøpe et produkt eller en tjeneste må:

  • fyll ut identifikasjonsskjemaet der han vil oppgi alle detaljer som er forespurt, eller oppgi kundenummer hvis han har en;
  • fyll ut det online bestillingsskjemaet med alle referanser for de valgte produktene eller tjenestene;
  • validere bestillingen din etter å ha sjekket den;
  • foreta betalingen i de foreskrevne forholdene;
  • bekreft bestillingen og betalingen.

Bekreftelsen av bestillingen innebærer aksept av disse salgsbetingelsene, bekreftelse på å ha fullstendig kunnskap og frafall av egne kjøpsbetingelser eller andre betingelser.

Alle oppgitte data og den registrerte bekreftelsen er verdt å bevise på transaksjonen. Bekreftelse vil være verdt å signere og godta transaksjoner. Selgeren vil kommunisere via e-postbekreftelse av den registrerte bestillingen.

Tilbaketrekking:

Kjøpere, ikke-profesjonelle personer, drar fordel av en tilbaketrekningsperiode på 14 dager fra levering av bestillingen for å returnere produktet til selgeren for bytte eller refusjon uten straff, med unntak av returkostnader. Hvis leveransen ikke skjer innen 30 dager, har kjøperen rett til å kansellere kjøpet, og hele betalingen må refunderes på det samme kortet som ble brukt til betaling).

Betalingsbetingelser:

Prisen forfaller ved bestilling. Betalinger skjer med kredittkort; de vil bli realisert gjennom det sikre PAY PAL-systemet som bruker SSL-protokollen ”Secure Socket Layer” slik at den overførte informasjonen blir kryptert av en programvare og at ingen tredjepart kan legge merke til den under transporten på nettverket. Kjøpers konto blir bare belastet når du sender de tilgjengelige produktene eller tjenestene og mengden produkter eller tjenester som sendes eller lastes ned. På forespørsel fra kjøperen vil han få tilsendt en papirfaktura som viser merverdiavgift.

leveranser:

Leveringer gjøres til adressen som er angitt i bestillingsskjemaet, som bare kan være i det avtalt geografiske området. Risikoen er kjøperens ansvar fra det øyeblikket produktene forlot GHO AHK SPRL. I tilfelle skade under transport, må den begrunnede protesten rettes til transportøren innen tre dager etter levering. Leveringstider er kun veiledende; hvis de overstiger tretti dager fra bestillingen, kan salgskontrakten avsluttes og kjøperen tilbakebetales.

Garanti:

Alle produktene som leveres av selgeren drar nytte av den juridiske garantien i artikkel 1641 og følgende i borgerloven.

Ansvar:

Hvis et solgt produkt ikke samsvarer, kan det returneres til selgeren som vil ta det tilbake, bytte det eller refundere det.

Alle krav, anmodninger om bytte eller refusjon må sendes med post til følgende adresse: GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM innen tretti dager etter levering.

Åndsverk:

Alle elementene på GHO-nettstedet AHK SPRL er og forblir GHO AHK SPRLs intellektuelle og eksklusive eiendom.

Ingen er autorisert til å reprodusere, utnytte, kringkaste eller bruke til noe formål, til og med delvis, deler av nettstedet som er programvare, visuelt eller lydig.

Enhver enkel lenke eller hypertekst er strengt forbudt uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra GHO AHK SPRL.

Personlig informasjon:

I samsvar med loven om datamaskiner, filer og friheter fra 6. januar 1978, kan informasjon av personlig karakter knyttet til kjøpere være gjenstand for automatisert behandling. GHO AHK SPRL forbeholder seg retten til å samle inn informasjon om kjøperne, inkludert ved hjelp av informasjonskapsler, og, hvis det ønsker det, å overføre informasjonen som er samlet inn til forretningspartnerne. Kjøpere kan motsette seg utlevering av deres detaljer ved å varsle GHO AHK SPRL. Tilsvarende har brukere rett til å få tilgang til og rette opp data om dem, i samsvar med loven fra 6. januar 1978.

Arkivering - Bevis:

GHO AHK SPRL vil arkivere innkjøpsordrene og fakturaene på en pålitelig og holdbar støtte som utgjør en tro kopi i samsvar med bestemmelsene i artikkel 1348 i borgerloven.

De datastyrte registerene til GHO AHK SPRL vil bli vurdert av partene som bevis på kommunikasjon, ordrer, betalinger og transaksjoner mellom partene.

Prosedyre, rettstvist:

De nåværende salgsbetingelsene er underlagt belgisk lov.

I tilfelle tvist tillegges jurisdiksjonen kompetente domstoler i Brussel 1000 BELGIA, til tross for mangfold av tiltalte eller garantikrav.

Signatur:

Thierry REMY:

Juridisk representant